About Aaika
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even believable genera on the Internet tend to repeat predefined chunks as making Internet.
Showcase Works
Get in Touch
open

Welcome to the website of

 Anglesey Môntage Writing Festival

Cymraeg 

After our very successful first Festival in 2017,

our second festival of creative writing  will be held this year.

Date:  9 November 2019

 Venue:  Ysgol David Hughes, Menai Bridge, LL59 5SS

Time:  9:00 am for 10.00 am – 5:30 pm

The festival will be of interest to you whatever your level of
writing experience in English or Welsh.
Come and enjoy a day full of stimulation and inspiration. 

Coffee or tea will be served during registration
from 9.00am to 9:45am,
a buffet lunch will be served from noon to 1pm
and afternoon refreshments will be available 3pm to 3:30

All included in the £30 price of a whole day ticket

How to use our website:

Please find out about our tutors by clicking on the Tutors tab, 
then visit the Programme page to read the details of the workshops
and choose which you would like to attend, one in the morning and
one after lunch. 

When you have decided, click on the booking button below the table
to link to Eventbrite to book your ticket and indicate your lunch
choice.

If you are booking on someone else's behalf, please make sure you
give their name in Eventbrite so we know how to label the ticket(s).

 Reserve your place early as numbers are limited.


Our Venue

Ysgol David Hughes

Saturday 9 November 2019
Ysgol David Hughes
Ffordd Pentraeth
Menai Bridge
Isle of Anglesey
LL59 5SS
Visit the Ysgol David Hughes website
There is ample parking space

 

 

 

Croeso i wefan

 Gŵyl Ysgrifennu Môntage Ynys Môn. 

Ar ôl ein Gŵyl gyntaf hynod lwyddiannus yn 2017,

cynhelir ein hail ŵyl ysgrifennu creadigol eleni.

Dyddiad: 9 Tachwedd 2019

 Lleoliad: Ysgol David Hughes, Porthaethwy, LL59 5SS

Amser: 9:00 am ar gyfer 10.00 am – 5:30 pm

Bydd yr ŵyl o ddiddordeb i chi waeth beth fo lefel eich profiad ysgrifennu yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Dewch i fwynhau diwrnod llawn ysgogiad ac ysbrydoliaeth.

Bydd coffi neu de ar gael yn ystod cofrestru,

o 9am tan 9:45am

bydd cinio bwffe ar gael o hanner dydd tan 1pm

a bydd lluniaeth ar gael yn y prynhawn o 3pm tan 3:30

Y cyfan wedi’i gynnwys ym mhris £30 tocyn diwrnod cyfan.

Sut i ddefnyddio ein gwefan:

Dewch i wybod am ein tiwtoriaid drwy glicio ar y tab Tiwtoriaid,

Yna ewch i’r dudalen Rhaglen i ddarllen am fanylion y gweithdai a dewiswch pa rai yr hoffech fynd iddynt, un yn y bore ac un ar ôl cinio. 

Pan fyddwch chi wedi penderfynu, cliciwch ar y botwm archebu isod i gysylltu ag Eventbrite i archebu eich tocyn a nodi’r dewis ar gyfer eich cinio.

Os ydych chi’n archebu ar ran rhywun arall, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eu henw yn Eventbrite fel ein bod yn gwybod sut i labelu’r tocyn/tocynnau.

 Cadwch eich lle yn fuan gan fod y niferoedd wedi eu cyfyngu.


ein Lleoliad

Ysgol David Hughes

Saturday 9 November 2019

Ysgol David Hughes

Ffordd Pentraeth

Porthaethwy

Ynys Môn LL59 5SS

Ewch i wefan yr ysgol  http://ysgoldavidhughes.org/

Mae digon o le parcio 

 

 

Gwanwyn
Magnox
Welsh Government