open

Contact Us

Anglesey Montage Writing Festival

Cymraeg 

Môntage Writers is a group of  writers local to Anglesey who got together to publish an anthology of  work written by people living on Anglesey and often about this island or inspired by it.

It has now published two such books, Môntage and Môntage 2, before deciding to organise a Festival of Creative Writing. 

The first Anglesey Môntage Writing Festival was held in Menai Bridge in September 2017.

our banners in front of Ysgol David Hughes

 

We shall return there this year for our second Festival. For more information about Môntage please visit: 

http://www.montagewritersanglesey.webeden.co.uk/ 

AND 

Follow us on Facebook - Anglesey Writing Festival

If you have further questions and want to contact us about our second Festival on Saturday November 9th 2019,please email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. you might like to use the link below:

 

 

Cysylltu â ni

Grŵp o ysgrifenwyr sy’n lleol i Ynys Môn yw Ysgrifenwyr Môntage a ddaeth at ei gilydd i gyhoeddi casgliad o waith a ysgrifennwyd gan bobl sy’n byw ar Ynys Môn, ac yn aml am yr ynys hon neu wedi eu hysbrydoli ganddi.

Y mae bellach wedi cyhoeddi dau lyfr o’r fath, Môntage a Môntage 2, cyn penderfynu trefnu Gŵyl Ysgrifennu Creadigol.

Cynhaliwyd yr Gŵyl Ysgrifennu Môntage gyntaf Ynys Môn ym Mhorthaethwy ym Medi 2017.

ein baneri o flaen Ysgol David Hughes.

 

Byddwn yn dychwelyd yno eleni ar gyfer ein hail Ŵyl. Am fwy o wybodaeth am Môntage, ewch i:

http://www.montagewritersanglesey.webeden.co.uk/ 

AC 

Dilynwch ni ar Facebook - Gŵyl Ysgrifennu Môn

Os oes gennych ragor o gwestiynau ac eisiau cysylltu â ni ynghylch ein hail Ŵyl ddydd Sadwrn, 9 Tachwedd 2019, e-bostiwch:

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. efallai yr hoffech chi ddefnyddio’r cyswllt isod:

Gwanwyn
Magnox
Welsh Government