About Aaika
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even believable genera on the Internet tend to repeat predefined chunks as making Internet.
Showcase Works
Get in Touch
open

Cymraeg 

Welcome to the website of the Anglesey Môntage Writing Festival

As far as we know, this is the very first writing festival to be held on Anglesey.

Date:  9 September 2017

Daytime Venue:  Ysgol David Hughes, Menai Bridge, LL59 5SS

Time:  9:30 am for 10.00 am – 5:00 pm

Whether you are a beginner-writer, a published author or a Welsh learner, the festival will be of interest to you – come and enjoy a day full of stimulation and inspiration.

Coffee will be served during registration from 9.30 am to 10.00 am and, following the introduction, a programme of workshops will run throughout the day.  All our tutors are published authors and there will be an opportunity to buy signed copies of their books.  Their fields of expertise are wide-ranging.

Three workshops and a light lunch are included in the £25 price of a whole day ticket. 

To find out about all our workshops and to book your choice, please click the Booking tab. You are welcome to book a day ticket and select just two workshops {plus lunch) if you wish.Book early to avoid disappointment.

Sales Tables in the foyer are available.  Please see Contact page.

 

Evening Concert Venue:

The Victoria Hotel, Menai Bridge Time: 7:00 pm – 9:00 pm

John Hywel, a celebrated local composer, musician and choirmaster will lead the first half of the concert. His music will be interspersed with songs and with readings by local writers.

In the second half, John Gorman, founder of ‘The Scaffold’, author of Lily the Pink and one of the famous Liverpool poets, will present ’Who? Me!’ a light-hearted sideways look at his journey through life, including songs and Scaffold sketches. This presentation will conclude our innovative writing festival.

We do hope you will join us!

A buffet supper is included in the £10 price of a concert ticket. To find out more about our concert, click on CONCERT page and book there, to reserve your place early as numbers are limited.

Find us on Facebook and learn all about Môntage on our website.

Website: www.montagewritersanglesey.webeden.co.uk

e mail: montagewriters@gmail.com 

 


More about the Venues

Ysgol David Hughes

9 September 2017
Ysgol David Hughes
Ffordd Pentraeth
Menai Bridge
Isle of Anglesey
LL59 5SS
Visit the Ysgol David Hughes website
There is ample parking space

The Victoria Hotel

An evening of entertainment at The Victoria Hotel, Menai Bridge, Anglesey LL59 5DR
Visit the Victoria Hotel website

This is your time to relax and be entertained by us.
There is free parking behind the hotel and several car parks near by.

 

Croeso i wefan Gŵyl Ysgrifennu Môntage Ynys Môn

Cyn belled ag y gwyddom, dyma’r ŵyl ysgrifennu gyntaf un i’w chynnal ar Ynys Môn.

Dyddiad: 9 Medi 2017

Lleoliad yn ystod y dydd: Ysgol David Hughes, Porthaethwy, LL59 5SS

Amser: 9:30 am ar gyfer 10.00 am – 5:00 pm

Os ydych chi’n egin ysgrifennwr, yn awdur cyhoeddedig neu’n ddysgwr Cymraeg, bydd yr ŵyl o ddiddordeb i chi – dewch i fwynhau diwrnod llawn ysgogiad ac ysbrydoliaeth.


Bydd coffi ar gael yn ystod y cofrestru o 9.30 am tan 10.00 am ac, ar ôl y cyflwyniad, bydd rhaglen o weithdai yn cael eu cynnal drwy’r dydd. Mae ein holl diwtoriaid yn awduron cyhoeddedig a bydd cyfle i brynu copïau wedi eu llofnodi o’u llyfrau. Mae eu meysydd arbenigedd yn amrywiol iawn.

Mae croeso i chi archebu Tocyn Dydd a dewis dau weithdy yn unig (a chinio), os dymunwch.
Mae cinio ysgafn wedi ei gynnwys ym mhris £25 tocyn diwrnod cyfan.

Mae stondinau gwerthu ar gael yn y cyntedd. Gwelwch y dudalen ‘Cyswllt’.

 

Cyngerdd gyda’r nos

Lleoliad: Gwesty’r Victoria, Porthaethwy

Amser: 7:00 pm – 9:00 pm

Bydd John Hywel, cyfansoddwr, cerddor ac arweinydd côr lleol, enwog, yn arwain hanner cyntaf y cyngerdd. Ceir caneuon a darlleniadau gan ysgrifenwyr lleol rhwng ei gerddoriaeth.

Yn yr ail hanner bydd John Gorman, sylfaenydd ‘The Scaffold’, awdur Lily the Pink ac un o feirdd enwog Lerpwl, yn cyflwyno ’Who? Me!’, sef golwg ysgafngalon ar ei daith drwy fywyd, yn cynnwys caneuon a sgetshis Scaffold. Bydd y cyflwyniad hwn yn cloi ein gŵyl ysgrifennu arloesol.

Gobeithio y byddwch yn ymuno â ni!

Mae swper bwffe wedi’i gynnwys ym mhris £10 tocyn cyngerdd.

Cliciwch ar y dudalen Cyngerdd i gadw eich lle’n gynnar gan fod y niferoedd wedi eu cyfyngu.

Dewch o hyd i ni ar Facebook a dysgwch y cyfan am Môntage ar ein gwefan.

Gwefan: www.montagewritersanglesey.webeden.co.uk

e-bost: montagewriters@gmail.com

Mwy am y Lleoliadau

Ysgol David Hughes

9 Medi 2017/span>
Ysgol David Hughes
Ffordd Pentraeth
Menai Bridge
Ynys Mon
LL59 5SS
Mae yna ddigon o lefydd parcio

Gwesty'r Victoria

Noson o adloniant yng Ngwesty’r Victoria, Porthaethwy, Ynys Môn LL59 5DR
Gwefan Gwesty'r Victoria'

Dyma’ch amser i ymlacio a chael eich diddanu gennym ni.
Ceir parcio am ddim y tu ôl i’r gwesty.

 

Arts Council for Wales
Age Cymru
Gwanwyn
Gwanwyn
Magnox
Welsh Government